Antoloxía do conto galego do século XX / introducción e selección, Luís Alonso Girgado - [16ª ed.] - Vigo :Galaxia ,2007 - 205 p. ;21cm - Literaria (Galaxia) ;1 .

Contén : O lobo da xente / Vicente Risco -- O inglés / Alfonso R. Castelao -- A serea / Ramón Otero Pedrayo -- A arrasadeira / Eduardo Blanco Amor -- Sobre da morte de Bieito / Rafael Dieste -- A caixa de morto / Ánxel Fole -- O galo de Portugal / Ál ; varo Cunqueiro -- Vilamor / Eduardo Moreiras -- A pedra / Xosé Mª Álvarez Blázquez -- Hundezelle / Manuel Lueiro Rey -- O viño dos sábados / Marcial Suárez -- O muiñeiro / Xosé Neira Vilas -- A volta / Camilo Gonsar -- Tres homes / Gonzalo R. Mourull ; o -- Grieih / Xosé Luís Méndez Ferrín -- O xudeu Xacobe / Carlos Casares -- A chegada da primeira bicicleta / Xavier Carro -- O Famento / Alfredo Conde -- Evaristo o do cine / Xavier Alcalá

9788482888651


Literatura Galega
antoloxía
Conto do s. XX

821.134.4-32"19"(082.2)

Powered by Koha